ปั๊มเคมี TDF, TDX, TDB, TGD

(กดดูรายละเอียดที่รูปภาพ)

 TDF Series Magnetic pump ปั๊มเคมีแม่เหล็ก

TDF_thaiwaterpump

TDF Series Magnetic pump ปั๊มเคมีแบบแม่เหล็ก

 

 TDX Series Magnetic pump ปั๊มเคมีแม่เหล็ก

TDX_thaiwaterpump

TDX Series Magnetic pump ปั๊มเคมีแบบแม่เหล็ก

 TDB Series Self-priming Exhaust ปั๊มเคมีแบบดูดด้วยตัวเอง

TDB_thaiwaterpump

TDB Series Self-priming Exhaust ปั๊มเคมีแบบดูดด้วยตัวเอง

 TGD Series Self-priming Exhaust ปั๊มเคมีแบบดูดด้วยตัวเอง

TGD_thaiwaterpump

TGD Series Self-priming Exhaust ปั๊มเคมีแบบดูดด้วยตัวเอง