INTERSIGMA

lv_intersigma_thaiwaterpump

INTERSIGMA PUMPS รุ่น LV ปั้มน้ำหอยโข่ง หลายใบพัด แบบนอน

INTERSIGMA PUMPS รุ่น LV ปั๊มน้ำหอยโข่ง หลายใบพัด แบบนอน

สามารถส่งน้ำได้สูง และให้น้ำในปริมาณมากในอุณหภูมิไม่เกิน 80 องศา เหมาะกับอาคารสูงใหญ่ , โรงงานอุตสาหกรรม , งานดับเพลิง , งานเกษตร , งานชลประทานสปริงเกอร์

รุ่น ท่อ ใบ ส่งสูง(เมตร) น้ำ(ลิตร/นาที) มอเตอร์(hp)
INTERSIGMA L-VA-4-D-S
3″ 3 37-45 800-450 7.5-10
INTERSIGMA L-VA-4-D-S
3″ 4 49-60 800-450 10-15
INTERSIGMA L-VA-4-D-S
3″ 5 61-75 800-450 10-15
INTERSIGMA L-VN-4-D-S
4″ 3 35-42 1000-550 7.5-12.5
INTERSIGMA L-VN-4-D-S
4″ 4 47-57 1000-450 10-15
INTERSIGMA L-VN-5-D-S
5″ 2 42-51 2000-1200 20-30
INTERSIGMA L-VN-5-D-S
5″ 3 63-76 2000-1200 30-40
INTERSIGMA L-VN-5-D-S
5″ 4 84-100 2000-1200 40-50

 

NVA001_intersigma_thaiwaterpump

INTERSIGMA PUMPS รุ่น NVA ปั้มน้ำหอยโข่ง ใบพัดเดี่ยว

INTERSIGMA PUMPS รุ่น NVA ปั้มน้ำหอยโข่ง ใบพัดเดี่ยว

เหมาะกับงานที่ต้องการปริมาณน้ำมาก
ระบบสูบจ่ายน้ำสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและการเกษตร

รุ่น     ท่อ   ส่งสูง (เมตร) น้ำ (ลิตร/นาที) มอเตอร์
40 NVA – 150 – 7
1 1/2″ 19.5 -28.5 330 – 150 2 – 3
50 NVA – 175 – 6
2″ 29 – 39 550 – 250 4 – 5.5
70 NVA – 200 – 7
2 1/2″ 40 – 51 1000 – 400 10 – 15
80 NVA – 230 – 8
3″ 12.5 – 16 650 – 450 3 – 3.5
80 NVA – 230 – 8
3″ 47 – 69 1400 – 600 15 – 20
100 NVA – 265 – 10
4″ 16 – 22 1200 – 700 5.5 – 7.5
100 NVA – 265 – 10
4″ 75 – 91 2000 – 1200 40 – 50
125 NVA – 305 – 18
5″ 21 – 29 3000 – 1500 15 – 20
150 NVA – 400 – 20
5″ 42 – 51 5000 – 3000 50 – 75

 

svd_intersigma_thaiwaterpump

INTERSIGMA PUMPS รุ่น SVD ปั๊มน้ำหอยโข่ง หลายใบพัด ดูดด้วยตัวเอง

INTERSIGMA PUMPS รุ่น SVD ปั๊มน้ำหอยโข่ง หลายใบพัด ดูดด้วยตัวเอง

  • เหมาะกับงานอัดฉีดหรืออัดเข้าหม้อสตีม
  • ปั้มน้ำหอยโข่ง self priming ชนิดหลายใบพัด สำหรับงานที่ต้องการส่งสูงๆ
  • ส่งได้ถึง 130 เมต จ่ายน้ำได้สูงสุดถึง 4800 ลิตรต่อชั่วโมง
  • ดูดน้ำลึกได้ 8 เมตร (รุ่น50SVD-5)
รุ่น ท่อ ใบพัด ส่งสูง(เมตร) น้ำ(ลิตร/ชม.) มอเตอร์(hp)
INTERSIGMA  25 SVD – 3
11/4″ 3 30-77 3600-1800 2-3
INTERSIGMA  25 SDV – 4
11/4″ 4 43-100 3600-1800 2-4
INTERSIGMA 25 SVD – 5
11/4″ 5 49-101 3600-1800 3-5
INTERSIGMA 32 SVD – 3
11/4″ 3 38-90 4800-3000 3-4
INTERSIGMA 32 SVD – 4
11/4″ 4 41-110 4800-3000 4-5.5
INTERSIGMA 40 SVD – 3
11/2″ 3 11-83 4800-3000 4-5.5
INTERSIGMA 40 SVD – 4
11/2″ 4 13-107 4800-3000 5.5-7.5
INTERSIGMA 40 SVD – 5
11/2″ 5 17-129 4800-3000 7.5-10
INTERSIGMA 50 SVD – 4
2″ 4 42-109 12000-4800 10-15
INTERSIGMA 50 SVD – 5
2″ 5 53-132 12000-4800 10-15

LVN4DS-LN5DS-LVN5DS-LVN5DS-40NVA1507-50NVA1756-70NVA2007-80NVA2308-80NVA2308-100NVA26510-100NVA26510-125NVA30518-150NVA40020-50SVD5-25SVD3-25SDV4-25SVD5-32SVD3-32SVD4-40SVD3-40SVD4-40SVD5-50SVD4-50SVD5

 

INTERSIGMA PUMPS รุ่น LV ปั้มน้ำหอยโข่ง หลายใบพัด แบบนอน,ปั๊มอินเตอร์ซิกม่า,อินเตอร์ซิกม่า,intersigma,INTERSIGMA L-VA-4-D-S,INTERSIGMA L-VA-4-D-S,INTERSIGMA L-VA-4-D-S,INTERSIGMA L-VN-4-D-S,INTERSIGMA L-VN-4-D-S,INTERSIGMA L-VN-5-D-S,INTERSIGMA L-VN-5-D-S,INTERSIGMA L-VN-5-D-S, INTERSIGMA PUMPS รุ่น NVA ปั๊มน้ำหอยโข่ง ใบพัดเดี่ยว,intersigma nva,intersigma,อินเตอร์ซิกมา รุ่น เอ็นวีเอ,อินเตอร์ซิกม่า,ปั๊ม,ปั้ม,40 NVA-150–7,50 NVA-175–6,70 NVA-200–7,80 NVA-230-8,80 NVA-230-8,100 NVA-265-10,100 NVA-265-10,125 NVA-305-18,150 NVA-400-20, INTERSIGMA PUMPS รุ่น SVD ปั๊มน้ำหอยโข่ง หลายใบพัด ดูดด้วยตัวเอง,intersigma SVD,อินเตอร์ซิกมารุ่นเอสวีดี,รุ่น50SVD-5),INTERSIGMA  25 SVD-3,INTERSIGMA  25 SDV-4,INTERSIGMA 25 SVD-5,INTERSIGMA 32 SVD-3,INTERSIGMA 32 SVD-4,INTERSIGMA 40 SVD-3,INTERSIGMA 40 SVD-4,INTERSIGMA 40 SVD-5,INTERSIGMA 50 SVD-4,INTERSIGMA 50 SVD-5