KRANZLE / ปั๊มอัดฉีดแรงดันสูงกันเซล

 Kranzle HD Series

HD7_120_kranzle_thaiwaterpump

Kranzle HD Series
กันเซลเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรุ่นเล็กแบบมีหูหิ้วและขาตั้ง HD9/80,HD7/120,HD10/120

Kranzle K Series

Ksilent_kranzle_thaiwaterpump

Kranzle K Series
Kranzle กันเซลเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรุ่นเล็กแบบมีล้อเข็น K1151T,K1151,Silent120

 Kranzle K2000 Series

K2175_kranzle_thaiwaterpump

Kranzle K2000 Series
Kranzle กันเซลเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงซีรี่ 2000 K2160TS T DK,K2195TS T DK,K2175TS T DK

 Kranzle Profi Series

Profi160_kranzle_thaiwaterpump

Kranzle Profi Series
Kranzle กันเซลเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงซีรี่ใหม่ Profi160TS T DK,Profi195TS T DK,Profi175TS T DK,Profi15/120TS T DK

 Kranzle Quadro Series

Quadro_599_kranzle_thaiwaterpump

Kranzle Quadro Series
Kranzle กันเซลเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงซีรี่ Quadro รุ่นเล็กที่มีแทงค์เก็บน้ำในตัว Quadro11/140TS T DK,Quadro12/150TS T DK,Quadro9/170TS T DK,Quadro599TS T DK,Quadro799TS T DK,Quadro899TS T DK,Quadro800TS T DK,Quadro1000TS T DK,Quadro1200TS T DK

 Kranzle Quadro Special Series

quadro1000_kranzle_thaiwaterpump

Kranzle Quadro Special Series
Kranzle กันเซลเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงซีรี่ Quadro รุ่นพิเศษแบบมีถังเก็บน้ำปริมาณน้ำมาก K1500TS T DK,D30/180TS T,D26/250TS T

 Kranzle Therm C,CA Series

ca1130t_kranzle_thaiwaterpump

Kranzle Therm C,CA Series
Kranzle กันเซลเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับน้ำร้อนรุ่นเล็ก ThermCA11/130,ThermCA12/150,ThermCA15/120,ThermC11/130,ThermC12/150,ThermC15/120

 Kranzle Therm Series

therm_1525_kranzle_thaiwaterpump

Kranzle Therm Series
Kranzle กันเซลเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับน้ำร้อนรุ่นใหญ่ Therm875-1T,Therm895-1T,Therm1165-1T,Therm 1525-1T,Therm875-1,Therm895-1,Therm1165-1,Therm 1525-1

 Kranzle Ventos Series

ventos20_kranzle_thaiwaterpump

Kranzle Ventos Series
Kranzle กันเซลเครื่องดูดสิ่งสกปรกเปียก-แห้ง Ventos20E/L,Ventos30E/L

 Kranzle 1+1 , 2+2 Series

kranzle-1-1_kranzle_thaiwaterpump

Kranzle 1+1,2+2 Series
Kranzle กันเซลรถกวาดพื้นแบบเดินตาม Kranzle 1+1 , Kranzle 2+2