NOCCHI PUMP VLR Series

vlr_NOCCHI_PUMP_thaiwaterpump

NOCCHI PUMP VLR Series (ปั๊มยืนหลายใบพัด “นอชิ”) ได้แก่ VLR 2B-110AT,VLR 2B-150AT,VLR 2B-220AT,VLR 4-80AT,VLR 4-120AT,VLR 4-140AT,VLR 4-160AT,VLR 4-220FT,VLR 8-100AT,VLR 8-120FT,VLR 8-160FT,VLR 16-60FT,VLR 16-80FT,VLR 16-120FT

NOCCHI PUMP VLR Series

NOCCHI PUMP VLR Series (ปั๊มยืนหลายใบพัด “นอชิ”) ได้แก่ VLR 2B-110AT,VLR 2B-150AT,VLR 2B-220AT,VLR 4-80AT,VLR 4-120AT,VLR 4-140AT,VLR 4-160AT,VLR 4-220FT,VLR 8-100AT,VLR 8-120FT,VLR 8-160FT,VLR 16-60FT,VLR 16-80FT,VLR 16-120FT

ปั๊มยืนแบบหลายใบพัด สำหรับสูบขึ้นเข้าบอยเลอร์ อาคารสูง คอนโด โรงงานอุตสาหกรรม หรือสูบเข้าสปริงเกรอร์

รุ่น แรงม้า
(HP)
ท่อ
เข้า – ออก
ส่งสูง
(เมตร)
ปริมาณน้ำ
(L/min)
NOCCHI VLR 2B-110AT
1.5 1″-1″ 100-60 3-1.8-0.6
NOCCHI VLR 2B-150AT
2 1″-1″ 138-81 3-1.8-0.6
NOCCHI VLR 2B-220AT
3 1″ – 1¼” 199-118 3-1.8-0.6
NOCCHI VLR 4-80AT
2 1″ – 1¼” 71-37  7.2 – 4.8 – 2.4
NOCCHI VLR 4-120AT
3 1″ – 1¼” 107-54  7.2 – 4.8 – 2.4
NOCCHI VLR 4-140AT
4 1″ – 1¼” 124-63  7.2 – 4.8 – 2.4
NOCCHI VLR 4-160AT
4 1″ – 1¼” 142-72  7.2 – 4.8 – 2.4
NOCCHI VLR 4-220FT
5.5 1″ – 1¼” 196-101  7.2 – 4.8 – 2.4
NOCCHI VLR 8-100AT
5.5 2″ – 1½” 106-65 12 – 9.0 – 3.0
NOCCHI VLR 8-120FT
5.5 2″ – 1½” 127-77  12 – 9.0 – 3.0
NOCCHI VLR 8-160FT
7.5 2″ – 1½” 171-104  12 – 9.0 – 3.0
NOCCHI VLR 16-60FT
7.5 2″ – 1½” 87-58 21 – 15 – 6.0
NOCCHI VLR 16-80FT
10 2″ – 1½” 116-76 21 – 15 – 6.0
NOCCHI VLR 16-120FT
15 2″ – 1½” 174-118 21 – 15 – 6.0