Kranzle Ventos Series

ventos20_30_kranzle_thaiwaterpump

Kranzle Ventos Series
Kranzle กันเซลเครื่องดูดสิ่งสกปรกเปียก-แห้ง Ventos20E/L,Ventos30E/L

Kranzle Ventos Series

Kranzle กันเซลเครื่องดูดสิ่งสกปรกเปียก-แห้ง Ventos20E/L,Ventos30E/L

รุ่น ปริมาณถัง ปริมาณการไหลเวียน ระดับเสียง กำลังไฟเข้า

Ventos 20 E/L

17 ลิตร 3200 ลิตร/นาที 72 dB (A) 400-1200 W

Ventos 30 E/L

32 ลิตร 3200 ลิตร/นาที 72 dB (A) 400-1200 W