Kranzle Therm Series

ThermBIG_kranzle_thaiwaterpump

Kranzle Therm Series
Kranzle กันเซลเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับน้ำร้อนรุ่นใหญ่ Therm875-1T,Therm895-1T,Therm1165-1T,Therm 1525-1T,Therm875-1,Therm895-1,Therm1165-1,Therm 1525-1

Kranzle Therm Series

Kranzle กันเซลเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับน้ำร้อนรุ่นใหญ่ Therm875-1T,Therm895-1T,Therm1165-1T,Therm 1525-1T,Therm875-1,Therm895-1,Therm1165-1,Therm 1525-1

มีแทงค์เก็บน้ำในตัว ใช้น้ำมันดีเซลในการทำความร้อน เหมาะกับการใช้ตามโรงงานอุตสาหกรรม  ฟาร์มปศุสัตว์  ทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อ ฯลฯ

รายละเอียด / รุ่น

Therm 875-1 T

Therm 875-1

Therm 895-1 T

Therm 895-1

Therm 1165-1 T

Therm 1165-1

Therm 1525-1 T

Therm 1525-1

แรงดันใช้งาน 30-175 บาร์ 30-195 บาร์ 30-165 บาร์ 30-125 บาร์
แรงดันสูงสุด 190 บาร์ 215 บาร์ 180 บาร์ 140 บาร์
ปริมาณน้ำ 14.6 ลิตร/นาที
875 ลิตร/ชั่วโมง
14.9 ลิตร/นาที
895 ลิตร/ชั่วโมง
19.4 ลิตร/นาที
1,165 ลิตร/ชั่วโมง
25 ลิตร/นาที
1,500 ลิตร/ชั่วโมง
อุณหภูมิน้ำสูงสุด(องศาเซลฯ) 12-80 12-80 12-80 12-65
ระดับอุณหภูมิไอน้ำสูงสุด(องศาเซลฯ) 140 140 140 140
ระบบควบคุมน้ำไหลเวียน มี มี มี มี
ระบบควบคุมเปลวไฟ มี มี มี มี
ระบบป้องกันไอร้อนเกิน 230 องศา มี มี มี มี
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) 35 35 35 35
เตาต้มหยุดในกรณีเชื้อเพลิงหมด หยุด หยุด หยุด หยุด
แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง (บาร์) 10 11 13 15
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ ณ ความร้อน45 องศา 5 ลิตร/ชั่วโมง 5.1 ลิตร/ชั่วโมง 6.6 ลิตร/ชั่วโมง 8.5 ลิตร/ชั่วโมง
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ ณ ความร้อนสูงสุด 6.8 ลิตร/ชั่วโมง 6 ลิตร/ชั่วโมง 8.5 ลิตร/ชั่วโมง 9.2 ลิตร/ชั่วโมง
ก้านหัวฉีด Turbo Killer 45 45 7 125
ก้านหัวฉีด Flat Jet 25045 25045 2507 20125
ความเร็วมอเตอร์ 1,400 รอบ/นาที 1,400 รอบ/นาที 1,400 รอบ/นาที 1,400 รอบ/นาที
กำลังมอเตอร์เข้า/ออก 4.8/4.0 กิโลวัตต์ 7.5/5.5 กิโลวัตต์ 7.5/5.5 กิโลวัตต์ 7.5/5.5 กิโลวัตต์
ระบบ Total Stop มี มี มี มี
โหลดกระแสไฟฟ้า 400 โวลท์, 8.7 แอมป์, 50 เฮิร์ตซ์ 400 โวลท์, 12 แอมป์,50 เฮิร์ตซ์ 400 โวลท์, 12 แอมป์,50 เฮิร์ตซ์ 400 โวลท์, 12 แอมป์, 50 เฮิร์ตซ์
ความยาวสายอัดฉีด 20 เมตร 20 เมตร 10 เมตร 10 เมตร
ความยาวสายไฟ 7.5 เมตร 7.5 เมตร 7.5 เมตร 7.5 เมตร
ล้อเก็บสาย มี มี ไม่มี ไม่มี
สายดูดน้ำยา มี มี มี มี
น้ำหนัก 218 กิโลกรัม 223 กิโลกรัม 223 กิโลกรัม 223 กิโลกรัม
ตัวเครื่อง (ยาวxกว้างxสูง) 1050 x 800 x 1000 1050 x 800 x 1000 1050 x 800 x 1000 1050 x 800 x 1000

*T = ที่เก็บสายฉีด Hose drum