Kranzle Quadro Series

Quadro599_kranzle_thaiwaterpump

Kranzle Quadro Series
Kranzle กันเซลเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงซีรี่ Quadro รุ่นเล็กที่มีแทงค์เก็บน้ำในตัว Quadro11/140TS T DK,Quadro12/150TS T DK,Quadro9/170TS T DK,Quadro599TS T DK,Quadro799TS T DK,Quadro899TS T DK,Quadro800TS T DK,Quadro1000TS T DK,Quadro1200TS T DK

Kranzle Quadro Series

Kranzle กันเซลเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงซีรี่ Quadro รุ่นเล็กที่มีแทงค์เก็บน้ำในตัว Quadro11/140TS T DK,Quadro12/150TS T DK,Quadro9/170TS T DK,Quadro599TS T DK,Quadro799TS T DK,Quadro899TS T DK,Quadro800TS T DK,Quadro1000TS T DK,Quadro1200TS T DK

เหมาะกับการใช้งานตามโรงงานอุตสาหกรรม

รายละเอียด / รุ่น

Quadro 11/140 TS T DK

Quadro 12/150 TS T DK

Quadro 9/170 TS T DK

แรงดันใช้งาน 30-140 บาร์ 30-150 บาร์ 30-170 บาร์
แรงดันสูงสุด 155 บาร์ 165 บาร์ 190 บาร์
ปริมาณน้ำ 11 ลิตร/นาที 660 ลิตร/ชั่วโมง 12 ลิตร/นาที 720 ลิตร/ชั่วโมง 9 ลิตร/นาที 540 ลิตร/ชั่วโมง
แทงค์น้ำในตัว 7 ลิตร 7 ลิตร 7 ลิตร
ก้านหัวฉีด Dirt Killer 45 45 3
ก้านหัวฉีด Flat Jet 20045 20045 2003
ความเร็วมอเตอร์ 1,400 รอบ/นาที 1,400 รอบ/นาที 1,400 รอบ/นาที
กำลังมอเตอร์เข้า/ออก 3.3/2.4 กิโลวัตต์ 3.5/2.8 กิโลวัตต์ 3.3/2.4 กิโลวัตต์
ระบบ Total Stop มี มี มี
โหลดกระแสไฟฟ้า 230 โวลท์, 14 แอมป์, 50 เฮิร์ตซ์ 400 โวลท์, 6.8 แอมป์, 50 เฮิร์ตซ์ 230 โวลท์, 14 แอมป์, 50 เฮิร์ตซ์
ความยาวสายอัดฉีด 15 เมตร 15 เมตร 15 เมตร
ความยาวสายไฟ 5 เมตร 7.5 เมตร 5 เมตร
ล้อเก็บสาย มี มี มี
สายดูดน้ำยา มี มี มี
น้ำหนัก 46 กิโลกรัม 46 กิโลกรัม 46 กิโลกรัม
ตัวเครื่อง (ยาวxกว้างxสูง) 590 x 360 x 850 590 x 360 x 850 590 x 360 x 850

 

รายละเอียด / รุ่น

Quadro 599 TS T DK

Quadro 799 TS T DK

Quadro 899 TS T DK

แรงดันใช้งาน 30-150 บาร์ 30-180 บาร์ 30-150 บาร์
แรงดันสูงสุด 165 บาร์ 200 บาร์ 170 บาร์
ปริมาณน้ำ 10 ลิตร/นาที 600 ลิตร/ชั่วโมง 13 ลิตร/นาที 780 ลิตร/ชั่วโมง 15 ลิตร/นาที 900 ลิตร/ชั่วโมง
แทงค์น้ำในตัว 10 ลิตร 10 ลิตร 10 ลิตร
ก้านหัวฉีด Dirt Killer 35 45 6
ก้านหัวฉีด Flat Jet 20035 20045 2506
ความเร็วมอเตอร์ 1,400 รอบ/นาที 1,400 รอบ/นาที 1,400 รอบ/นาที
กำลังมอเตอร์เข้า/ออก 3.3/2.4 กิโลวัตต์ 5.5/4.0 กิโลวัตต์ 5.5/4.0 กิโลวัตต์
ระบบ Total Stop มี มี มี
โหลดกระแสไฟฟ้า 230 โวลท์, 14 แอมป์, 50 เฮิร์ตซ์ 400 โวลท์, 8.5 แอมป์, 50 เฮิร์ตซ์ 400 โวลท์, 8.5 แอมป์, 50 เฮิร์ตซ์
ความยาวสายอัดฉีด 20 เมตร 20 เมตร 15 เมตร
ความยาวสายไฟ 5 เมตร 7.5 เมตร 7.5 เมตร
ล้อเก็บสาย มี มี มี
สายดูดน้ำยา มี มี มี
น้ำหนัก 62 กิโลกรัม 62 กิโลกรัม 62 กิโลกรัม
ตัวเครื่อง (ยาวxกว้างxสูง) 780 x 395 x 870 780 x 395 x 870 780 x 395 x 870

 

รายละเอียด / รุ่น

Quadro 800 TS T DK

Quadro 1000 TS T DK

Quadro 1200 TS T DK

แรงดันใช้งาน 30-250 บาร์ 30-220 บาร์ 30-180 บาร์
แรงดันสูงสุด 270 บาร์ 250 บาร์ 200 บาร์
ปริมาณน้ำ 13.3 ลิตร/นาที 798 ลิตร/ชั่วโมง 16 ลิตร/นาที 960 ลิตร/ชั่วโมง 19 ลิตร/นาที 1,140 ลิตร/ชั่วโมง
แทงค์น้ำในตัว 16 ลิตร 16 ลิตร 16 ลิตร
ก้านหัวฉีด Turbo Killer 4 5 7
ก้านหัวฉีด Flat Jet 2504 2505 2507
ความเร็วมอเตอร์ 1,400 รอบ/นาที 1,400 รอบ/นาที 1,400 รอบ/นาที
กำลังมอเตอร์เข้า/ออก 7.5/5.5 กิโลวัตต์ 7.5/5.5 กิโลวัตต์ 7.5/5.5 กิโลวัตต์
ระบบ Total Stop มี มี มี
โหลดกระแสไฟฟ้า 400 โวลท์, 12 แอมป์, 50 เฮิร์ตซ์ 400 โวลท์, 12 แอมป์, 50 เฮิร์ตซ์ 400 โวลท์, 12 แอมป์, 50 เฮิร์ตซ์
ความยาวสายอัดฉีด 20 เมตร 20 เมตร 20 เมตร
ความยาวสายไฟ 7.5 เมตร 7.5 เมตร 7.5 เมตร
ล้อเก็บสาย มี มี มี
สายดูดน้ำยา มี มี มี

*T = ที่เก็บสายฉีด Hose drum

*TS = Total Stop มอเตอร์จะวิ่งต่อเมื่อเหนี่ยวไกปืนฉีดเท่านั้น

*DK = หัวฉีดน้ำแรงดันสูง Dirtkiller lance