Kranzle 1+1 , 2+2 Series

kranzle1-1-1_kranzle_thaiwaterpump

Kranzle 1+1,2+2 Series
Kranzle กันเซลรถกวาดพื้นแบบเดินตาม Kranzle 1+1 , Kranzle 2+2

Kranzle 1+1,2+2 Series

Kranzle กันเซลรถกวาดพื้นแบบเดินตาม Kranzle 1+1 , Kranzle 2+2

รุ่น หน้ากว้าง ขนาดถังบรรจุ แปรงกวาดหน้า น้ำหนัก

Kranzle 2+2

800 mm. 40 ลิตร 2 อัน 17 Kg.

Kranzle 1+1

670 mm. 40 ลิตร 1 อัน 24 Kg.