EBARA รุ่น RIGHT ปั๊มจุ่ม , ปั๊มแช่ อีบาร่า เอบาร่า

right_ebara_thaiwaterpump

EBARA รุ่น RIGHT ปั๊มจุ่ม , ปั๊มแช่ อีบาร่า เอบาร่า

EBARA รุ่น RIGHT ปั๊มจุ่ม , ปั๊มแช่ อีบาร่า เอบาร่า

ได้แก่ RIGHT75, RIGHT100, RIGHT75M(75MSG), RIGHT75MA(75M), RIGHT100M(100MSG), RIGHT 100MA(100 M), RIGHT75, RIGHT100, RIGHT75M(75MSG), RIGHT75MA(75M), RIGHT100M(100MSG), RIGHT100MA(100M)

สูบน้ำสกปรก,น้ำที่มีเศษของแข็งแขวนลอย,เส้นใยปะปนอยู่,สูบน้ำทิ้ง,สูบของเหลวจากถังเก็บของเสียหรือถังอุจจาระ

MODEL ขนาด
(เข้า x ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
ส่งสูง
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
ระบบไฟ
(V)
RIGHT 75
1 1/2″ 40 – 240 2 – 7.8 0.75 3P 380V
RIGHT 100
1 1/2″ 40 – 300 2 – 9.5 1 3P 380V
RIGHT 75M  (75 M SG)
1 1/2″ 40 – 240 2 – 7.8 0.75 2P 220V
RIGHT 75MA  (75 M)
1 1/2″ 40 – 240 2 – 7.8 0.75 2P 220V
RIGHT 100M (100 M SG)
1 1/2″ 40 – 300 2 – 2.9 1 2P 220V
RIGHT 100MA  (100 M)
1 1/2″ 40 – 300 2 – 2.9 1 2P 220V

 

ปั๊มจุ่ม,ปั๊มแช่ สแตนเลส,EBARA,EBARA STAINLESS,อีบาร่า,ปั้มน้ำ,ปั๊มน้ำ,ปั้มน้ำบ้าน,ปั้มน้ำโรงงาน,ปั้มแช่,ปั้มน้ำอุตสาหกรรม,ปั้มน้ำเหล็กหล่อ,ปั๊มน้ำบ้าน,ปั๊มน้ำโรงงาน,ปั๊มแช่,ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม,ปั๊มเหล็กหล่อ,RIGHT 75,RIGHT 100,RIGHT 75M (75 M SG),RIGHT 75MA(75 M),RIGHT 100M (100 M SG),RIGHT 100MA(100 M),RIGHT75,RIGHT100,RIGHT75M(75MSG),RIGHT75MA(75M),RIGHT100M(100MSG),RIGHT 100MA(100M)