EBARA รุ่น PRA ปั๊มหอยโข่งเหล็กหล่อ ใบพัดเฟือง อีบาร่า

pra_ebara_thaiwaterpump

EBARA รุ่น PRA ปั๊มหอยโข่งเหล็กหล่อ ใบพัดเฟือง อีบาร่า

EBARA PUMP PRA ปั๊มน้ำหอยโข่งเหล็กหล่อ ใบพัดเฟือง อีบาร่า

ได้แก่ PRA0.50M-C, PRA0.80M, PRA1.00M, PRA1.50M, PRA2.00M, PRA0.50T, PRA0.80T, PRA1.00T, PRA1.50T, PRA2.00T, PRA0.50M-C, PRA0.80M, PRA1.00M, PRA1.50M, PRA2.00M, PRA0.50T, PRA0.80T, PRA1.00T, PRA1.50T, PRA2.00T

เป็นใบพัดเฟือง (หน้าหนู) ใช้กำลังไฟต่ำและมีขนาดเล็กกะทัดรัด เหมาะกับที่พักอาศัย,ระบบล้าง,ใช้ประกอบในระบบเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มแรงดันของเหลว,ส่งน้ำไปยัง boiler ขนาดเล็ก,สูบน้ำสะอาดทั่วไป

MODEL ขนาด
(เข้า x ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
ส่งสูง
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
ระบบไฟ
(V)
EBARA PRA 0.50 M-C
1″ x 1″ 5 – 35 4 – 37 0.5 2P 220V
EBARA PRA 0.80 M
1″ x 1″ 5 – 50 8 – 56 0.8 2P 220V
EBARA PRA 1.00 M
1″ x 1″ 5 – 50 13 – 65 1 2P 220V
EBARA PRA 1.50 M
1″ x 1″ 5 – 70 15 – 75 1.5 2P 220V
EBARA PRA 2.00 M
1″ x 1″ 5 – 80 10 – 85 2 2P 220V
EBARA PRA 0.50 T
1″ x 1″ 5 – 35 4 – 37 0.5 3P 380V
EBARA PRA 0.80 T
1″ x 1″ 5 – 50 8 – 56 0.8 3P 380V
EBARA PRA 1.00 T
1″ x 1″ 5 – 50 13 – 65 1 3P 380V
EBARA PRA 1.50 T
1″ x 1″ 5 – 70 15 – 75 1.5 3P 380V
EBARA PRA 2.00 T
1″ x 1″ 5 – 80 10 – 85 2 3P 380V
ปั๊มหอยโข่งเหล็กหล่อ ใบพัดเฟือง,EBARA,อีบาร่า,ปั้มน้ำ,ปั๊มน้ำ,ปั้มน้ำบ้าน,ปั้มน้ำโรงงาน,ปั้มแช่,ปั้มน้ำอุตสาหกรรม,ปั้มน้ำเหล็กหล่อ,ปั๊มน้ำบ้าน,ปั๊มน้ำโรงงาน,ปั๊มแช่,ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม,ปั๊มเหล็กหล่อ,EBARA PRA 0.50 M-C,EBARA PRA 0.80 M,EBARA PRA 1.00 M,EBARA PRA 1.50 M,EBARA PRA 2.00 M,EBARA PRA 0.50 T,EBARA PRA 0.80 T,EBARA PRA 1.00 T,EBARA PRA 1.50 T,EBARA PRA 2.00 T,EBARA PRA0.50M-C,EBARA PRA0.80M,EBARA PRA1.00M,EBARA PRA1.50M,EBARA PRA2.00M,EBARA PRA0.50T,EBARA PRA0.80T,EBARA PRA1.00T,EBARA PRA1.50T,EBARA PRA2.00T