EBARA รุ่น DWF , DWFM ปั๊มจุ่ม , ปั๊มแช่ อีบาร่า เอบาร่า

 

dwf_ebara_thaiwaterpump

EBARA รุ่น DWF , DWFM ปั๊มจุ่ม , ปั๊มแช่ อีบาร่า เอบาร่า

EBARA PUMP DWF , DWFM ปั้มจุ่ม , ปั๊มแช่ อีบาร่า

ได้แก่

DWF75, DWF100, DWF150, DWF200, DWF300, DWFM75, DWFM100, DWFM150, DWF75, DWF100, DWF150, DWF200, DWF300, DWFM75, DWFM100, DWFM150

สูบน้ำสกปรก,น้ำที่มีเศษของแข็งแขวนลอย,เส้นใยปะปนอยู่,สูบน้ำทิ้ง,สูบของเหลวจากถังเก็บของเสียหรือถังอุจจาระ

MODEL ขนาด
(เข้า x ออก)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)
ส่งสูง
(เมตร)
แรงม้า
(HP)
ระบบไฟ
(V)
EBARA DWF 75
2″ 100 – 500 2 – 8 0.7 3P 380V
EBARA DWF 100
2″ 100 – 500 2 – 10 1 3P 380V
EBARA DWF 150
2″ 100 – 700 2 – 13 1.5 3P 380V
EBARA DWF 200
2″ 100 – 800 5 – 16 2 3P 380V
EBARA DWF 300
2″ 100 – 900 7 – 20 3 3P 380V
EBARA DWFM 75
2″ 100 – 500 2 – 8 0.7 2P 220V
EBARA DWFM 100
2″ 100 – 500 2 – 10 1 2P 220V
EBARA DWFM 150
2″ 100 – 700 2 – 13 1.5 2P 220V

ปั๊มจุ่ม,ปั๊มแช่สแตนเลส,EBARA,EBARA STAINLESS,อีบาร่า,ปั้มน้ำ,ปั๊มน้ำ,ปั้มน้ำบ้าน,ปั้มน้ำโรงงาน,ปั้มแช่,ปั้มน้ำอุตสาหกรรม,ปั้มน้ำเหล็กหล่อ,ปั๊มน้ำบ้าน,ปั๊มน้ำโรงงาน,ปั๊มแช่,ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม,ปั๊มเหล็กหล่อ,EBARA DWF 75,EBARA DWF 100,EBARA DWF 150,EBARA DWF 200,EBARA DWF 300,EBARA DWFM 75,EBARA DWFM 100,EBARA DWFM 150, EBARA DWF75,EBARA DWF100,EBARA DWF150,EBARA DWF200,EBARA DWF300,EBARA DWFM75,EBARA DWFM100,EBARA DWFM150